Työnohjaus ja työyhteisöpalvelut

 

TYÖNOHJAUS

Klassinen työnohjaus tarjoaa sinulle ja työyhteisöllesi mahdollisuuden tutkia ja ymmärtää työtä; haasteellisia työtilanteita, työryhmän toimivuutta sekä omaa ammatillisuuttasi. Työnohjaus lisää työhyvinvointia, työryhmän toimivuutta vahvistaen ammatillisuutta ja osaamista. Työnohjaus on luottamuksellista yhteistyötä työnohjaajan kanssa ja edellyttää osapuolten sitoutumista työnohjauksen tavoitteisiin, jotka keskustellaan ja tulkitaan yhdessä. 

Työnohjaus voi olla ryhmämuotoista tai henkilökohtaista. Työnohjaus on prosessi, joka parhaimmillaan toteutuu kolmen, neljän viikoin välein ja kestää muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Työnohjauskerran kesto on 60 min–120 min. riippuen työnohjauksen tavoitteista ja työnohjattavien henkilöiden lukumäärästä.

lisää...
 

JOHDON TYÖNOHJAUS JA VALMENNUS (COACHING)

Johtaminen on yhä useammin muutoksen johtamista. Tärkeintä on kirkkaan suunnan näyttäminen ja ihmisten saaminen mukaan muutokseen. 

Johtajat ja esimiehet elävät rinnakkain useilla aikavyöhykkeillä, menneessä, ajassa ja tulevaisuudessa. Tulospolkuja ja tavoitteita seurataan kaikilla tasoilla ja työn tahti on usein kiivas ja samalla kiinnostava. Työyhteisö ja osaaminen ovat tärkeä voimavara ja myös oma johtamisosaaminen sekä muutosvalmius. Johdon työnohjaus on tehokas tapa hallita johtamis- ja esimiestyön aiheuttamaa kuormitusta ja parantaa tuloskuntoa. Työnohjauksessa tarkastellaan työyhteisöön ja työn tekemiseen liittyviä ilmiöitä ja autetaan löytämään johtamistyön haasteisiin ratkaisuja, joita kokeillaan käytännössä. Johdon työnohjaus ja valmennus voi olla ryhmämuotoista tai henkilökohtaista

lisää...
 

KRIISITYÖNOHJAUS

Tarvitsetteko jonkin työhön liittyvä tapahtuman tai kokemuksen purkua nopeasti? Kriisin syy voi olla ulkoinen tai sisäinen, äkillinen tai yllättävä tapahtuma, kuten voimakkaita tunnekokemuksia aiheuttava asiakaskohtaaminen tai ihmissuhdekuohunta työyhteisön sisällä tai jokin muu tapahtuma, jonka käsittely olisi tarpeellista työyhteisön kesken tai henkilökohtaisesti. 

Kriisityönohjaus tukee työyhteisöä, työntekijää ja esimiestä tilanteesta eteenpäin. Avoimesti ja yhdessä kohdattu kriisi vahvistaa työyhteisöä ja usein se auttaa työyhteisöä tai yksittäistä työntekijää kehittämään omaa toimintaansa. Kriisityönohjausta tarvitaan usein nopeasti ja usein se tapahtuu työpäivän päätteeksi tai ilta-aikana. Kriisin kohdatessa, kysy vapaita ajankohtia! Useimmiten se löytyy

lisää...