Olet väsynyt voimaan huonosti? 

Olet muutosmatkalla vailla määränpäätä? 

Etsit ammatillisen kasvun alustaa? 


Arki voi olla haastavaa ja tunne riittämättömyydestä, turhautumisesta, näköalattomuudesta hiipii mieleen. Kiireinen olo käy kestämättömäksi, päivät sujahtavat iltaan huomaamatta, olo voi käydä ahtaaksi ja haluat muutosta. 

Solento on Sinulle! Solento on työtätekevän kanssakulkija, työn tekemisen kehittäjäkumppani, osaamisen osoittaja, työn tutkija ja tukija. Solento tarjoaa myös Sinun hyvinvointisi lisäämiseksi ihmisen kokoisia kohtaamisia, terapeuttisia ryhmiä ja hetkiä.

Solennon toimintaa ohjaavat arvot nojaavat ihmisyyteen, ammattitaitoon ja arjen mahdollisuuksiin. Onnistunut kohtaaminen kantaa. 


Solento tekee hyvää! 

Tervehtien Soile Kero 


Elämässä on kaksi perusvalintaa: hyväksyä olosuhteet sellaisina kuin ne ovat tai hyväksyä vastuu niiden muuttamisesta.   - Denis WaitleyAJANKOHTAISTA

Tässä tulevia tapahtumia ja alkavia ryhmiä! 

 

TYÖNOHJAUSRYHMÄ ERITYISOPETTAJILLE!

Syyskuussa käynnistyy Hyvinkään ja Riihimäen seudun yläkoulujen erityisopettajille oma työnohjausryhmä. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja ammatillisia valmiuksia työskennellä yhä haastavimmissa asiakkuuksissa ja toimintaympäristöissä. Tähän työnohjausryhmään otetaan 6 - 7 opettajaa, max. kaksi opettajaa samasta koulusta. Ryhmä kestää koko lukuvuoden kokoontuen kuukausittain Riihimäellä. Työnohjauskerta (90 min.) maksaa 35 €. Hinta sisältää Alv. 24 %. Laskutus tapahtuu kuukausittain.

Mikäli jäsenyys tässä työnohjausryhmässä kiinnostaa sinua, ota yhteyttä sähköpostitse 20.8. mennessä, niin sovitaan puhelusta, jossa voimme enemmän keskustella työnohjaustarpeistasi ja toiveistasi esim. ryhmän kokoontumisajankohdalle. Ryhmä käynnistyy syyskuun lopussa, kun kartoitan ensin sopivia ajankohtia kanssanne. Ryhmän työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja sitoutumiseen lukuvuoden kestoiseen syyskuu -toukokuu) prosessiin. 

Minulla on erityisopettajatausta ja kosolti kokemusta oppilaitosyhteisöjen työnohjauksesta. Olen erityisen kiinnostunut ja pätevöitynyt ihmisten välisiin suhteisiin ja oppilas - opettajasuhteisiin sekä ryhmäilmiöihin, joten yhteinen osaamisemme on hyödyksi koko alkavalle työnohjausprosessille. Työnohjausryhmä asettaa työnohjaukselle omat tavoitteensa ryhmän alkaessa. 

Tervetuloa työnohjaukseen! 

KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

Terapian tarpeessa? 

Olen kognitiivinen lyhyterapeutti ja teen asiakastyötä Riihimäen seudulla. Kognitiivinen lyhyterapiaprosessi voi olla avuksi, kun haluat peilata tuntemuksiasi, tarpeitasi suhteissasi ja elämässäsi. 

Kognitiivinen lyhytterapia pohjautuu Kognitiiviseen psykoterapiaan. Terapian ydin on ajatusten, tulkintojen ja tunteiden tarkastelussa.

Terapiassa pyritään tunnistamaan asiakkaan kannalta ei – toivottuja ajattelu – ja käyttäytymismalleja ja löytämään niiden tilalle uusia asiakkaan kannalta toimivampia malleja.

Työskentelyn pohjana on tutkiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin kesken, hoitokertojen välissä työstettävät kotitehtävät ja sitoutuminen.

Lyhytterapiaprosessi voi olla kestoltaan muutamasta viikosta useampaan kuukauteen.

Lyhyterapiaan hakeudutaan haastattelun kautta. Haastattelun tavoitteena on kartoittaa asiakkaan tarpeita ja arvioida, voisiko lyhytterapiatyöskentelystä olla apua hänen tilanteeseensa, vai onko tarve toisenlaiseen tukeen.  

Ole yhteydessä, jos tuntuu omalta. Sovitaan haastatteluhetki kanssasi. 

HYVÄN HETKET!

 CHIBALL  & MINDFULNESS - yhdessä tai erikseen.

Työhyvinvointi sisältyy kokonaishyvinvointin ja on tarpeen huolehtia myös kehoa ja mieltä virkistävästä liikkeestä ja levosta. 

Ohjaan ammattilaisena ChiBall - terveysliikuntaa sekä Mindfulness:ia. Jos työyhteisösi on innostunut näistä teemoista esim. osana omaa kehittämistuokiotaan tai työhyvinvointipäivää, niin olen myös näiden teemojen kanssa käytettävissä. Seuraavassa hiukan tietoa ChiBall:ista sekä Mindfulness:ista. 

ChiBall on terveysliikuntaa, joka sisältää kuusi liikunnallista osiota; Qi Gong/ Taiji, Dance, Jooga, Pilates, Feldenkreis ja rentoutus. Yhteistä edellisille, on liikkeissä käytettävä tuoksupallo ja liikkeiden jatkumo hentoisen musiikin myötä. ChiBall lisää liikkuvuutta, kehon hallintaa, motoriikkaa sekä oppimiskykyä. ChiBall - tunnin kesto on 60 min. Varusteina on jumppamatto, vesipullo sekä liikuntaan soveltuvat vaatteet. ChiBall - tunnilla ei tarvita jalkineita. 

Mindfulness on oiva itsehoitokeino monenlaiseen kehon ja mielen pulmaan. Mindfulness- tuokiot voivat olla tunnin ( 60 min.) kestoisia ja myös lyhyempiä. Mindfulness:ia voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Ympäristö itsessään on haaste, joka on kaikkialla ja senpä vuoksi Mindfulness - kokemus mahdollistaa kokemuksen, että tietoisen läsnäolon kokemus on saavutettavissa.

Ole yhteydessä, niin ideoidaan yhteisöllenne teidän näköisenne Hyvän Hetki!

 

PALVELUT

TYÖNOHJAUS JA TYÖHTEISÖPALVELUT

Solennon työyhteisöpalvelut ovat innostavia, työhön kannustavia ja asiakaslähtöisiä. Työyhteisöt tarvitsevat muutosvalmiutta, yhteistyötaitoja ja tulevaisuuden ammatillista osaamista. Solennon erityistä osaamista on työnohjaus, muutostuki, tiimtyötaitojen valmennus ja ryhmäilmiöt. Yhteistoiminnallisuus ja yhteisvastuullisuus toteutuu osallistujien kokemuksena ja onnistuneessa työskentelyssä. Klikkaa otsikon alta lisää tietoa työnohjauspalveluista.

 

HYVINVOINTIPAVELUT

Solennon hyvinvointipalvelut tarjoavat taustatukea ihmisenä olemiseen, ihmissuhteissa elämiseen ja arjen monimuotoisiin haasteisiin. Ihminen on kokonainen olento. Oman mielen ja kehon vuoropuhelu on todellista ja toivottavaa. Pitkäkestoiset ja lyhytkestoiset terapiaprosessit lisäävät ymmärrystämme sisäisestä ja ulkoisesta maailmastamme. Mindfulness hiljentää hyväksymään itseämme ja ChiBall antaa sinulle iloa, väriä ja liikettä.     

lisää...
 

 

Yritykseni Solento (Tmi) on työ - ja hyvinvointipalveluja tarjoava riihimäkeläinen yritys. joka on perustettu v. 2001. Solennon asiakkaina ovat ihmiset eri toimintaympäristöissään. Tärkeintä on kohtaaminen, läsnäolo ja yhdessä inspiroituminen. Inspiraatio on luovuutta, sisäistä voimaa, jota tarvitsemme hyvinvointimme lähteenä.  

 

Käyntiosoite:
Temppelikatu 9 C, 2 krs.
11100 Riihimäki

Soile Kero
050 523 0609
soile.kero@solento.fi